Month: Maj 2017

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania na wsparcie realizacji zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2017 roku

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż Uchwałą nr 129/427/2017 z dnia 9 maja 2017 roku przyznano dotacje w wysokości 20 000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidzianych do realizacji w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, następującym podmiotom:

 

  • 8 500, 00 zł dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w na realizację zadania ,,Jestem samodzielny”,
  • 4 500, 00 zł dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na realizację zadania „Pokonać przeszkody- dodatkowe wsparcie rehabilitacyjne dla osób o szczególnych potrzebach”,
  • 7 000, 00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych- Okręg Pomorski na realizację zadania „Wypoczynek z rehabilitacją 2017”.

Szczegóły w załączniku poniżej

Uchwala