Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Wydział Interwencji Kryzysowej w ramach swoich licznych zadań jak co roku wziął udział w międzynarodowej kampanii ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, w Polsce noszącej nazwę kampanii „Białej Wstążki”. Jest to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona jest wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. W ten sposób organizatorzy akcji chcą symbolicznie podkreślić związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka. W głównej mierze chodzi o podnoszenie wiedzy oraz świadomości. W obecnym roku niniejszej kampanii przyświeca hasło: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie – zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich”. Edukacja jest podstawowym narzędziem w zakresie przeciwdziałania przemocy i budowania bezpieczeństwa. Dlatego też wyszliśmy naprzeciw takim potrzebom. Konieczne jest budowanie wrażliwości, odpowiedzialności, odwagi cywilnej i solidarności w przeciwstawianiu się przemocy.
W tym roku, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Tczewie, zaproponowaliśmy nową formułę składającą się z seminarium samoobrony dla uczniów jednej ze szkół, którzy zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną, doskonaląc swoje umiejętności samoobrony oraz panelu seminaryjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tczewskiego otwierającego oraz zamykającego przedsięwzięcie.