Pracownicy

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

Dyrektor Katarzyna Wróbel pokój nr 112 tel. 58 530 44 42
Z-ca Dyrektora  Mariusz Ząbek pokój nr 109  tel. 58 530 44 40
Główna księgowa Elżbieta Langowska pokój nr 110 tel. 58 530 44 40
Dział finansowy Dorota Omernik – Müller pokój nr 101 tel. 58 530 44 40
  Karolina Ciosek pokój nr 101 tel. 58 530 44 48
  Magdalena Juda pokój nr 101 tel. 58 530 44 48
Administracja Alina Kluge pokój nr 113 tel. 58 530 44 40
Magdalena Bielicka pokój nr 13 tel. 58 530 44 40
Barbara Laska pokój nr 13 tel. 58 530 44 40
Rehabilitacja
społeczna
Magdalena Tuchowska pokój nr 11 tel. 58 530 44 46
Joanna Bylińska pokój nr 11 tel. 58 530 44 45
Pracownicy
socjalni
Hanna Rosińska pokój nr 06 tel. 58 530 44 47
Krzysztof Poniatowski pokój nr 06 tel. 58 530 44 44
  

Pedagog

 

  

Anna Bronk

 

  

pokój nr 04

 

  

tel. 58 530 44 40

 

Koordynatorzy
rodzinnej pieczy
 zastępczej
Lucyna Kortas pokój nr 104 tel. 58 530 44 40
Anita Prus pokój nr 104 tel. 58 530 44 40
Izabela Zielińska pokój nr 104 tel. 58 530 44 40
Aleksandra Wróblewska pokój nr 104 tel. 58 530 44 40
Powiatowy Zespół
ds Orzekania
o Niepełnosprawności
Ewa Pobłocka pokój nr 113 tel. 58 530 44 40
Alicja Lewandowska pokój nr 05 tel. 58 530 44 40
Wioletta Majocha pokój nr 05 tel. 58 530 44 40
Katarzyna Kowalczyk pokój nr 05 tel. 58 530 44 40
Karolina Liczmańska pokój nr 05 tel. 58 530 44 40
Wydział
Interwencji
Kryzysowej
 Magdalena Ciecierska pokój nr 01  tel. 58 530 44 49
Anna Buchholc pokój nr 01 tel. 58 530 44 49
Małgorzata Adamczyk pokój nr 01 tel. 58 530 44 49
Alicja Kołakowska – Czerwińska pokój nr 01 tel. 58 530 44 49
 Karolina Kiedrowska pokój nr 01 tel. 58 530 44 49
Dobrosława Standarska pokój nr 01 tel. 58 530 44 49