Pracownicy

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

Dyrektor Katarzyna Wróbel pokój nr 112 tel. 58 530 44 42 kwrobel@pcpr.tczew.pl
Z-ca Dyrektora  Mariusz Ząbek pokój nr 12  tel. 58 530 44 40  mzabek@pcpr.tczew.pl
Główna księgowa Elżbieta Langowska pokój nr 110 tel. 58 530 44 40 elangowska@pcpr.tczew.pl
Dział finansowy Dorota Omernik – Müller pokój nr 109 tel. 58 530 44 40 dmuller@pcpr.tczew.pl
  Karolina Ciosek pokój nr 109 tel. 58 530 44 48 kciosek@pcpr.tczew.pl
Administracja Alina Kluge pokój nr 113 tel. 58 530 44 40 akluge@pcpr.tczew.pl
Magdalena Bielicka pokój nr 101 tel. 58 530 44 40 mbielicka@pcpr.tczew.pl
Barbara Laska pokój nr 101 tel. 58 530 44 40 blaska@pcpr.tczew.pl
Rehabilitacja
społeczna
Magdalena Tuchowska pokój nr 11 tel. 58 530 44 46 mtuchowska@pcpr.tczew.pl
Stella Szoła pokój nr 11 tel. 58 530 44 45 sszola@pcpr.tczew.pl
Pracownicy
socjalni
Hanna Rosińska pokój nr 06 tel. 58 530 44 47 hrosinska@pcpr.tczew.pl
Barbara Stańczyk pokój nr 06 tel. 58 530 44 44 bstanczyk@pcpr.tczew.pl
Koordynatorzy
rodzinnej pieczy
 zastępczej
Lucyna Kortas pokój nr 104 tel. 58 530 44 40 lkortas@pcpr.tczew.pl
Anita Prus pokój nr 104 tel. 58 530 44 40 aprus@pcpr.tczew.pl
Izabela Zielińska pokój nr 104 tel. 58 530 44 40 izielinska@pcpr.tczew.pl
Aleksandra Wróblewska pokój nr 104 tel. 58 530 44 40 awroblewska@pcpr.tczew.pl
Powiatowy Zespół
ds Orzekania
o Niepełnosprawności
Ewa Pobłocka pokój nr 113 tel. 58 530 44 40 epoblocka@pcpr.tczew.pl
Alicja Kiwatrowska pokój nr 05 tel. 58 530 44 40 akiwatrowska@pcpr.tczew.pl
Wioletta Majocha pokój nr 05 tel. 58 530 44 40 wmajocha@ptczew.pl
Katarzyna Kowalczyk pokój nr 05 tel. 58 530 44 40 kkowalczyk@pcpr.tczew.pl
Karolina Kamińska pokój nr 05 tel. 58 530 44 40 kkaminska@pcpr.tczew.pl
Wydział
Interwencji
Kryzysowej
 Magdalena Ciecierska pokój nr 01  tel. 58 530 44 49 pomoc@wik.tczew.pl
Anna Buchholc pokój nr 01 tel. 58 530 44 49 pomoc@wik.tczew.pl
Małgorzata Adamczyk pokój nr 01 tel. 58 530 44 49 pomoc@wik.tczew.pl
Alicja Kołakowska – Czerwińska pokój nr 01 tel. 58 530 44 49 pomoc@wik.tczew.pl
 Karolina Kiedrowska pokój nr 01 tel. 58 530 44 49 pomoc@wik.tczew.pl
Dobrosława Standarska pokój nr 01 tel. 58 530 44 49 pomoc@wik.tczew.pl