Day: 15 października 2020

PFRON – Projekt dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (rehabilitacja kompleksowa)

Dzień dobry, 

Piszę do Państwa w celu poinformowania o projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY)

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać  ork@pfron.org.pl

Po kontakcie wysyłamy formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

W załączniku przesyłam Państwu folder dotyczący projektu z jego opisem oraz formularz zgłoszeniowy. Jeżeli chcieliby Państwo więcej informacji lub foldery w wersji drukowanej poproszę o informację.

Co ważne: Poszukujemy osób, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły i chciały podjąć zatrudnienie.

Licząc na Państwa dobrą znajomość mieszkańców oraz lokalnych środowisk liczę, że informacja o projekcie dotrze do właściwych osób, którym uda się pomóc.

Będę wdzięczna za wszelkie formy rozpowszechnienia informacji o projekcie,

W przypadku pytań i wątpliwości pozostaję do dyspozycji,

Dziękuję i pozdrawiam,

Agnieszka Kaszuba
Samodzielny Specjalista

Wydział ds. Projektów Współfinansowanych
Departament ds. Programów

Formularz zgłoszeniowy

Folder projektu