Przyjmowanie wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie uprzejmie informuje, 
że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2021
będą przyjmowane od dnia 11 stycznia 2021 roku.