Zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2021.

Zasady