Uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy – udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym z zakresu pracy z traumą, wychowankom pieczy zastępczej i ich opiekunom (Uchwała Nr 140-412-2021)

Uchwała