UCHWAŁA NR 203/593/2022 ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy

Uchwała