Uchwała nr 208/605/2022 Zarządu Powiatu Tczewskiego

w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy – udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym z zakresu pracy z traumą, wychowankom pieczy zastępczej i ich opiekunom

Uchwała