Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Składanie:

Zgodnie z art 63 § 1 KPA, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) organu administracji publicznej. Podania te muszą być uwierzytelnione poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu, lub profilu zaufanego ePUAP.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie prowadzi ESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Potwierdzenie złożenia:

Nadawca składający przesyłkę przez ESP dostaje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez jednostkę.
Jeśli chcesz złożyć pismo przez elektroniczną Skrzynkę Podawczą kliknij tutaj.

nasz adres skrytki to:  /PCPR_TCZEW/SkrytkaESP

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PCPR w Tczewie

  1. Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 4 MB.
  4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB.
  5. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.