Informacje ogólne

Zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2023 

W dniu 15 grudnia 2022 roku Zarządzeniem Nr 18/2022 Dyrektora PCPR w Tczewie zostały przyjęte następujące zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2023.

Załącznik – Zarządzenie+ zasady PFRON na 2023 rok

Wnioski  z zakresu zadań dotyczących rehabilitacji społecznej w roku 2023 przyjmowane będą od dnia 11 stycznia 2022 roku (środa). 

Wnioski  z zakresu zadań dotyczących rehabilitacji społecznej w roku 2022 przyjmowane będą od dnia 10 stycznia 2022 roku (poniedziałek).

Zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2022

W dniu 27 grudnia 2021 roku Zarządzeniem Nr 17/2021 Dyrektora PCPR w Tczewie zostały przyjęte następujące zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2022.

Zarządzenie PFRON na 2022 rok


Przyjmowanie wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie uprzejmie informuje, 
że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2021
będą przyjmowane od dnia 11 stycznia 2021 roku.

Zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2021.