Do pobrania

1 Wzór oferty realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie do wzoru oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r.(Dz.U.z 2011 r. Nr 6, poz.25)

 

2 Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych  

3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych  

4 Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych  

5 Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  
Oświadczenie dotyczące opiekuna   Oświadczenie w sprawie opiekuna Oświadczenie w sprawie opiekuna

6 Wniosek o dofinansowanie ze śr. Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych   dofinansowanie_sportu_ kultury_rekreacji_turystyk dofinansowanie_sportu_ kultury_rekreacji_turystyk

1 Uprawnieni do korzystania z dofinansowania na likwidacje barier  

2 Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych  

3 Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych  

4 Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier technicznych dla osób niepełnosprawnych  
 
 
5 Oświadczenie o miejscu stałego pobytu    

 

     

1 Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

1 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

2 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

3 Zaświadczenie lekarskie o niemożliwości przybycia dziecka

1 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

3 Zaświadczenie lekarskie o niemożliwości przybycia


K
arty parkingowe

1.    Wniosek o wydanie karty parkingowej – obowiązujący od 1 października 2023 roku