Pracownicy

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

 

Stanowisko lub Dział
Imię i nazwisko Nr pokoju Telefon
Dyrektor Katarzyna Wróbel 112 58 530 44 42
Zastępca Dyrektora Anita Prus 109  58 530 44 40
Główna księgowa Elżbieta Langowska 110 58 530 44 40
Dział finansowy Dorota Omernik – Müller 101 58 530 44 40
Natalia Łodej 101 58 530 44 48
Administracja

Alina Kluge 113 58 530 44 40
Magdalena Bielicka 13 58 530 44 40
Barbara Laska 13 58 530 44 40
Daniel Grenc 13 58 530 44 40
Rehabilitacja
społeczna
Magdalena Tuchowska 11 58 530 44 46
Joanna Bylińska 11 58 530 44 45
Specjalista pracy socjalnej Krzysztof Poniatowski 06 58 530 44 44

Specjalista pracy z rodziną

Ewelina Zydroń 06 58 530 44 47

Pedagog

Anna Bronk 104 58 530 44 40

Koordynatorzy
rodzinnej pieczy zastępczej

Lucyna Kortas 104 58 530 44 40
Klaudia Łyżeń 104  
Aleksandra Wróblewska 104  
Agnieszka Klein 104  
Paulina Laska 104  

Przewodnicząca PZOoN

Ewa Pobłocka 113 58 530 44 40

Sekretarz PZOoN

Alicja Lewandowska 05 58 530 44 40
PZOoN – Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
Wioletta Majocha 05 58 530 44 40
Katarzyna Kowalczyk 05  
Karolina Liczmańska 05  
Wydział
Interwencji
Kryzysowej


Magdalena Ciecierska 12  58 530 44 49
Anna Buchholc 12  
Małgorzata Adamczyk 12  
Alicja Kołakowska-Czerwińska 12  
Adela Orzechowska 12  
Martyna Potapowicz 12  
Anna Peczyńska 12