Pracownicy

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

Dyrektor Katarzyna Wróbel pokój nr 112 tel. 58 530 44 42
Z-ca Dyrektora Anita Prus pokój nr 109  tel. 58 530 44 40
Główna księgowa Elżbieta Langowska pokój nr 110 tel. 58 530 44 40
Dział finansowy Dorota Omernik – Müller pokój nr 101 tel. 58 530 44 40
  Natalia Łodej pokój nr 101 tel. 58 530 44 48
Administracja

Alina Kluge pokój nr 113 tel. 58 530 44 40
Magdalena Bielicka pokój nr 13 tel. 58 530 44 40
Barbara Laska pokój nr 13 tel. 58 530 44 40
Daniel Grenc pokój nr 13 tel. 58 530 44 40
Rehabilitacja
społeczna
Magdalena Tuchowska pokój nr 11 tel. 58 530 44 46
Joanna Bylińska pokój nr 11 tel. 58 530 44 45
Pracownik
socjalny
Krzysztof Poniatowski pokój nr 06 tel. 58 530 44 44

Specjalista pracy z rodziną

Ewelina Zydroń pokój nr 06 tel. 58 530 44 47

Pedagog

Anna Bronk  pokój nr 04  tel. 58 530 44 40

Koordynatorzy
rodzinnej pieczy zastępczej

Lucyna Kortas pokój nr 104 tel. 58 530 44 40
Klaudia Łyżeń pokój nr 104 tel. 58 530 44 40
Aleksandra Wróblewska pokój nr 104 tel. 58 530 44 40
Paulina Laska pokój nr 104 tel. 58 530 44 40
Powiatowy Zespół
ds Orzekania
o Niepełnosprawności
Ewa Pobłocka pokój nr 113 tel. 58 530 44 40
Alicja Lewandowska pokój nr 05 tel. 58 530 44 40
Wioletta Majocha pokój nr 05 tel. 58 530 44 40
Katarzyna Kowalczyk pokój nr 05 tel. 58 530 44 40
Karolina Liczmańska pokój nr 05 tel. 58 530 44 40
Wydział
Interwencji
Kryzysowej


Magdalena Ciecierska pokój nr 12  tel. 58 530 44 49
Anna Buchholc pokój nr 12 tel. 58 530 44 49
Małgorzata Adamczyk pokój nr 12 tel. 58 530 44 49
Alicja Kołakowska – Czerwińska pokój nr 12 tel. 58 530 44 49
Adela Orzechowska pokój nr 12 tel. 58 530 44 49
Anna Peczyńska pokój nr 12 tel. 58 530 44 49