PCPR

Święta tuż tuż…

23 marca 2018 roku w Fabryce Sztuk w Tczewie mieliśmy okazję, by wspólnie doskonalić umiejętności plastyczne. Piątkowym popołudniem młodzi wychowankowie rodzin zastępczych wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w warsztatach wiosenno – wielkanocnych. Tym razem wyzwaniem było odwzorowanie ozdoby wielkanocnej, której bohaterką była wesoła kurka.

Wszyscy spisali się na medal. Gratulujemy.

Po pracy cała grupa mogła obejrzeć wystawę pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „20 lat wolności. Tczew 1920-1939”.

Było pięknie i dostojnie. Dziękujemy.

Zabawa Karnawałowa 2018

W sobotę 13 stycznia 2018 roku w II LO w Tczewie odbyła się Zabawa Karnawałowa dla dzieci z pieczy zastępczej. Był to pierwszy wspólny bal. Przygotowane zarówno przez dzieci jak i innych uczestników stroje i kostiumy wywołały niejedną falę entuzjazmu i uśmiechu, tworząc niepowtarzalną atmosferę maskarady. Oprawę muzyczną ubogacił zespół muzyczny RSR, który znakomicie opanował dziecięcy wigor na parkiecie, a także zorganizował dla nich wiele wymagających zabaw i konkursów. Po intensywnych pląsach nikt nie wyszedł bez upominku w formie paczki ze słodyczami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji tego balu. A jak było, sami Państwo zobaczcie.

Warsztaty Świąteczne 2017

      W dniu 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie odbyły się kolejne warsztaty świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych.
     W trakcie warsztatów zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie wykonali mnóstwo ozdób choinkowych, które następnie zawiesiliśmy na naszym świątecznym drzewku.
     Swą obecnością zaszczycili nas goście ze Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku, którzy m.in. ze środków pozyskanych z Funduszu Młodzieżowego przygotowali paczki świąteczne dla wychowanków. Dziękujemy także za przychylność innych sponsorów i osób o czułych sercach, dzięki którym mogliśmy dzieciom wręczyć drobne podarunki.

Poniżej znajdziecie Państwo fotogalerię z warsztatów.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

dotyczące projektu Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Tczewskiego, poddaje pod konsultacje społeczne projekt Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.

            Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej naszego Centrum (www.pcpr.tczew.pl) oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tczewie (powiat.tczew.pl; bip.powiat.tczew.pl).

            Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy o przekazanie swoich uwag poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go drogą pisemną na adres naszej jednostki lub elektroniczną (e-mail: kwrobel.wik@wp.pl lub pcpr@pcpr.tczew.pl).

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 13 listopada 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie pełnej nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach.

Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                          w Tczewie

                                                                                                      Katarzyna Wróbel

Szczegóły w załączniku poniżej

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 2018-2020

formularz konsultacyjny

Spotkanie Starosty Tczewskiego z rodzinami zastępczymi zawodowymi

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Sali obrad Rady Powiatu Tczewskiego odbyło się spotkanie Starosty Tczewskiego Pana Tadeusza Dzwonkowskiego z rodzinami zastępczymi zawodowymi i rodzinnymi domami dziecka współpracującymi z Powiatem Tczewskim.

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wręczono zaproszonym gościom pamiątkowe statuetki z podziękowaniami za trud wychowania drugiego człowieka. W spotkaniu wzięła również udział Dyrektor PCPR Pani Ewa Pobłocka.

Rodziny opowiadały o swoich doświadczeniach i problemach związanych z rodzicielstwem zastępczym. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Rozpoczęły się prace Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie tczewskim na lata 2018 – 2025″

W dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie tczewskim na lata 2018 – 2025.

Zespół został powołany Uchwałą nr 130/430/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie tczewskim na lata 2018 – 2025. W jego skład wchodzi 27 osób, będących przedstawicielami jednostek powiatowych i gminnych, sądu i prokuratury.

W trakcie spotkania ustalono ogólny schemat budowy strategii, jej realizatorów oraz sposób opracowania celów i zadań.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 04 lipca 2017 r., również w siedzibie PCPR w Tczewie.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 27 maja 2017 r. na terenie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Wśród tegorocznych atrakcji znalazły się:

pokazy Straży Pożarnej w Tczewie, zabawy na basenie, kręgle, zumba, gry i zabawy z animatorem, malowanie twarzy, drobny poczęstunek, loteria fantowa.

Swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz powiatowych: Pani Grażyna Antczak, Członek Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Pani Barbara Kamińska, Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego.

Wszyscy bawiliśmy się wybornie.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

Konsultacje społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu tczewskiego na lata 2017 – 2020

 Szczegóły w załączniku

konsultacje-2016

projekt-uchwaly

Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy o przekazanie swoich uwag lub propozycji zmian drogą pisemną na adres naszej jednostki lub elektroniczną (e-mail: kwrobel.wik@wp.pl lub pcpr@pcpr.tczew.pl).

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 21 listopada 2016 r. do 02 grudnia 2016 r.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie pełnej nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska
i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach. Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie palcówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Zarząd Powiatu Tczewskiego Uchwałą Nr 95/298/2016 z dnia 29 września 2016 r. przyznał dotację Fundacji CHATKA NADZIEI z siedzibą Subkowach dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Szczegóły w załączniku poniżej

Uchwala Nr 95-298-2016 Zarzadu Powiatu Tczewskiego

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 15 września 2016 roku podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Treść uchwały w załączniku poniżej do pobrania

Uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 15 września 2016 r

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego otwartym konkursie ofert o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2016. Złożone zgłoszenia przekazane będą do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tczewie, której zadaniem będzie zarekomendowanie zgłoszonych kandydatów do składu komisji konkursowej.

Celem działania komisji konkursowej jest dokonanie oceny merytorycznej oraz przedstawienie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w otwartym konkursie ofert.

  1. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Zarządu Powiatu, w tym co najmniej jednej osoby z komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań z danego zakresu współpracy oraz co najmniej dwóch osób wskazanych przez organizacje.

  1. Tryb pracy komisji konkursowej:
  • komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6,
  • posiedzenia komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu,

3)    członkowie komisji przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji;

4)    obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu komisji;

5)    z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca (w zastępstwie); protokół przedstawia się Zarządowi Powiatu łącznie z projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

  1. Skład komisji konkursowej określi Zarząd Powiatu Tczewskiego w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP Starostwa Powiatowego w Tczewie http://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl,  na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie http://pcprtczew.bip.gov.pl   oraz na tablicach ogłoszeń tych instytucji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2 da. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy, jeżeli:

  • żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
  • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
  • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonym formularzu w terminie do dnia 8 września 2016 r. do godziny 13.00. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej zapisem ,,Konkurs ofert
o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, pokój nr 6, lub przesłać
za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

 

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Oferty wraz z wymagalnymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 19 września 2016 roku (włącznie) do godz. 13:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego” oraz nazwą i adresem oferenta. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew. Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 19 września 2016 roku (włącznie) do godz. 13:00.

 

Szczegóły w załączniku:

Uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego

wzór oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2016 roku


Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż Uchwałą nr 81/268/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku przyznano dotacje w wysokości 20 000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidzianych do realizacji w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, następującym podmiotom:

 1) 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na realizację zadania ,,Rehabilitacja usprawniająca”,

2) 5.000,00 zł dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania ,,Terapia i rehabilitacja osoby niepełnosprawnej w warunkach środowiska otwartego”,

3) 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” na realizację zadania ,,Wesoła Stonoga w siodle”,

4) 3.000,00 zł dla Fundacji Jedynka Dzieciom na realizację zadania ,,Komunikujemy się na różne sposoby”,

5) 5.000,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania ,,Wypoczynek z rehabilitacją 2016”.

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2016

baloniki2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w dniu 04.06.2016 r. na terenie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie zorganizowało obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wszystkie zaproszone rodziny zastępcze wraz z dziećmi mogły skorzystać z zajęć na basenie, kręgielni, malowania buzi, a także zabaw ruchowych i konkursów na sali gimnastycznej.     W czasie zabawy dzieci, rodzice mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i drobne upominki, a rodziny biorące udział w konkursie nagrody.

Jak się bawiliśmy przedstawia galeria zdjęć.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2016. Złożone zgłoszenia przekazane będą do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, której zadaniem będzie zarekomendowanie zgłoszonych kandydatów do składu komisji konkursowej.

Czytaj dalej Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2016

Spotkanie z przedstawicielem organizacji pozarządowej, Skraverup Hus, zajmującej się pomocą społeczną w Danii.

W dniach 9 – 10 maja 2016 r. w siedzibie naszego Centrum miało miejsce spotkanie Członka Zarządu Powiatu Tczewskiego, Pana Adama Klimczaka, Dyrektorów jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu tczewskiego z przedstawicielem organizacji pozarządowej, Skraverup Hus, zajmującej się pomocą społeczną w Danii.

W trakcie spotkania omawiano zagadnienia dotyczące zarówno pieczy zastępczej, jak i opieki w domach pomocy społecznej.

Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

DSCF8591 DSCF8593 DSCF8590

Nabór na szkolenia

KOMUNIKAT !!!

Nabór na szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, rodzinne domy dziecka       

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie informuje, iż w miesiącu wrześniu 2017 r. planuje rozpoczęcie szkoleń dla w/w kandydatów.

 

                        Rodzicielstwo zastępcze to duża odpowiedzialność.

Stwórz bezpieczną przystań dla dzieci, które potrzebują miłości i opieki.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt osobisty w siedzibie naszej jednostki przy ul. Wojska Polskiego 6 pokój nr 101 lub telefoniczny pod nr 58/532 07 84 wew.114, 58/530 44 40.

Szkolenie jest bezpłatne!  

 

Z A P R A S Z A M Y